Regulament de Funcționare

*Valabil daca rezervarea a fost inițiata prin intermediul site-ului Cazare Transilvania, portalul turistic www.cazaretransilvania.ro, Cazaretransilvania / Gal M Tibor I.I.

 1. Unitatea de Cazare care asigura locul de cazare cu serviciile aferente este numit in continuare Prestator.
 2. Turistul cine dorește sa beneficieze de oferta prestatorului de numește Beneficiar.
 3. Firma care se ocupa de reclama pachetelor de servicii ale Prestatorului, dar care nu face parte dintre tertile contractante - Prestator si Beneficiar - este numit in continuare Cazaretransilvania.

Metodologia rezervărilor pentru perioada de revelion 2021-2022:

 • Rezervarea locului de cazare se execută personal, sau în scris de Beneficiar prin Cazaretransilvania
 • Confirmarea rezervării dorite se transmite de Cazaretransilvania prin corespondenţă Beneficiarului.
 • Rezervarea locului de cazare (unde nu este menţionat altfel) se obține prin efectuarea unui acont de cca.50 %, de Beneficiar,
 • Rezervarea locului de cazare este definitivă din momentul primirii actului justificativ al acontului în cauză, confirmat de Cazare Transilvania.
 • Restanţa de plată Prestatorul îl primește direct de la Beneficiar când acesta serveşte pachetul de servicii comandat la faţa locului.

Cazaretransilvania si Prestatorul poate accepta cererea desfacerii rezervării locului de cazare de Beneficiar, când aceasta este înaintat acesteia în scris de cel în cauză.

 • În cazul în care Beneficiarul renunţă din vina lui pachetul de servicii comandat, poate suferi următoarele penalizări:
 • 30 %, dar minim 30 EUR din valoarea acontului achitat, dacă renunţarea se face cu mai mult de 45 de zile calendaristice înainte de data sosirii;
 • 80 % din valoarea acontului achitat, dacă renunţarea se face în intervalul 44-31 zile înainte de data sosirii;
 • 100 % din valoarea acontului achitat, dacă renunţarea se face într-un interval mai mic de 30 zile înainte de data sosirii sau prezentării la programul comandat.

Avansul achitat de Beneficiar Prestatorului este rambursabil integral (in afara de 50 RON taxă administrativă):

 • In cazul instituirii unei noi steri de urgenta generala/locala sau carantina de guvernul României pe baza pandemiei (Covid 19), care blochează Prestatorul privind desfășurarea programului stabilit pentru perioada de revelion 2021-2022.

Prestatorul poate acorda despăgubiri beneficiarului în funcţie de gradul de nerespectare a obligaţiilor asumate conform pachetului de servicii stabilit in contract. Rezolvarea litigiilor între Beneficiar şi Prestator se va soluţiona prin voinţă unitară, pe cale amiabilă la fata locului (in perioada sejurului). Eventualele reclamații din partea Beneficiarului după plecarea acesteia (de la unitatea de cazare) nu se mai iau in considerare de Prestator.
Prestatorul va asigura şi va pune la dispoziţie locul de cazare turistului, conform normelor de funcţionare şi igienă a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare în vigoare. În cazul apariţiei eventualelor defecte privind instalaţiile interioare, tehnice, echipamentelor de uz casnic, asigură schimbarea şi întreţinerea acestora.

Beneficiarul in cazul provocării eventualelor daune la unitatea cazare comandata contractata, are obligaţia de despăgubire a Prestatorului la faţa locului.
Beneficiarul are dreptul de a ocupa locul de cazare de la ora 15 (data începerii sejurului), până la data plecării, ora 10 al zilei de terminare sejurului.

Important:
Este recomandat, ca Beneficiarul sa viziteze personal unitatea de cazare rezervata pana începutul lunii decembrie 2021.