Regulament de Functionare

*Valabil daca rezervarea a fost initiata prin intermediul site-ului Cazare Transilvania, portalul turistic www.cazaretransilvania.ro, Cazaretransilvania / Gal M Tibor I.I.

 • Unitatea de Cazare care asigura locul de cazare cu serviciile aferente este numit in continuare Prestator.
 • Turistul cine doreste sa beneficieze de oferta prestatorului de numeste Beneficiar.
 • Firma care se ocupa de reclama pachetelor de servicii ale Prestatorului, dar care nu face parte dintre tertile conractante - Prestator si Beneficiar - este numit in continuare Cazaretransilvania.

Metodologia rezervarilor:

 • Rezervarea locului de cazare de Beneficiar se execută personal, sau în scris prin Cazaretransilvania
 • Confirmarea rezervării dorite se transmite de Cazaretransilvania prin corespondenţă Beneficiarului.
 • Rezervarea locului de cazare (unde nu este menţionat altfel) se obtine prin efectuarea unui acont de cca.15 % de către Beneficiar.
 • Rezervarea locului de cazare este definitivă din momentul primirii actului justificativ al acontului, confirmat de Cazaretransilvania.
 • Restanţa de plată Prestatorul il primeste direct de la Beneficiar când acesta serveşte pachetul de servicii comandat la faţa locului.

Cazaretransilvania poate accepta anularea rezervării conform cererii scrise de Beneficiar.
În cazul în care Beneficiarul doreste anularea rezervarii, poate suferi urmatoarele penalizari:

 • 30 %, dar minim 10 Eur din valoarea acontului achitat, dacă renunţarea se face cu mai mult de 30 de zile calendaristice înainte de data sosirii;
 • 50 % din valoarea acontului achitat, dacă renunţarea se face în intervalul 15-29 zile înainte de data sosirii;
 • 80 % din valoarea acontului achitat, dacă renunţarea se face într-un interval mai mic de 14-5 zile înainte de data sosirii sau prezentarii la programul comandat.
 • 100 % toata valoarea acontului achitat, dacă renunţarea se face într-un interval mai mic de 5 zile înainte de data sosirii, sau prezentarii la programul comandat.

Prestatorul poate acorda despăgubiri beneficiarului în funcţie de gradul de nerespectare a obligaţiilor asumate conform pachetului de servicii stabilit in contract. Rezolvarea litigiilor între Beneficiar şi Prestator se va soluţiona prin voinţă unitară pe cale amiabilă la fata locului (in perioada sejurului) Beneficiarului. Eventualele reclamatii din partea Benefiarului dupa plecarea acesteia (de la unitatea de cazare) nu se mai iau in considerare de Prestator.
Prestatorul va asigura şi va pune la dispoziţie locul de cazare turistului, conform normelor de funcţionare şi igienă a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare în vigoare. În cazul apariţiei eventualelor defecte privind instalaţiile interioare, tehnice, echipamentelor de uz casnic, etc., asigură schimbarea şi întreţinerea acestora.
Beneficiarul in cazul provocării eventualelor daune la unitatea de cazare, are obligaţia de despăgubire a Prestatorului la faţa locului.
În afara altor convenienţe Beneficiarul conform programului călătoriei are dreptul de aşi ocupa locul de cazare de la ora 15 al zilei sosirii până la ora 10 al zilei din data plecării.

Important:
Prestatorul garanteaza rezervarea beneficiarului cu sosirea pînă la ora 18:00, altfel în cazul neprezentării rezervarea beneficiarului se poate anula.
Este foarte recomandat ca beneficiarul sa contacteze telefonic prestatorul, dacă (din orice cauza) intrarea ar fi posibila numai după ora 18:00.
Prestatorul are dreptul de a-şi modifica condiţiile oferite, dar înainte în toate cazurile are obligatia să atragă din timp atenţia Beneficiarului.